AURA 27 MOTORNI BROD


GLAVNE KARAKTERISTIKE
DUŽINA 8,20 m
DUŽINA VODENE LINIJE 7,88 m
ŠIRINA 3,05 m
GAZ 0,85 m
UKUPNA TEŽINA BRODA
SALON, KUHINJA, KOKPIT, KABINA, WC KUPAONA
IZOLACIJE OD VATRE I BUKE U STROJARNICI
TRUP OD PLASTIKE
MOTOR PREMA ŽELJI KUPCA
SPREMNIK ZA VODU 400 L
SPREMNIK ZA GORIVO 400 L
CRNI TANK 100 L